OK thầy !

Thời thế, thế thời Huân theo nghề giáo gần chục năm rồi (thực ra chả là gì so với nhiều bậc cao niên), đã làm...